fbpx
CENTRUM RUCHOMYCH PODŁÓG, NACZEP, PRZYCZEP I AUTOMATYCZNYCH SYSTEMÓW PRZEŁADUNKU

Filtracja olejów hydraulicznych i analiza klasy czystości

Kondycja oleju hydraulicznego wpływa bezpośrednio na wydajność i niezawodność całego układu hydraulicznego. Obecność zanieczyszczeń obniża właściwości smarne i przyśpiesza zużycie wszystkich elementów układu. Aby zapewnić naszym klientom bezawaryjną pracę układu hydraulicznego firma PTM Polska Sp. z o.o. wprowadzi w niedługim czasie specjalistyczne urządzenie do analizy i filtracji bocznikowej oleju hydraulicznego.

 

Internacjonalizacja firmy PTM poprzez wdrożenie strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa.
PTM Polska Sp. z o.o. ul. Zgierska 250/252, 91-364 Łódź
www.mapadotacji.pl