fbpx
CENTRUM RUCHOMYCH PODŁÓG, NACZEP, PRZYCZEP I AUTOMATYCZNYCH SYSTEMÓW PRZEŁADUNKU

W naszym parku maszynowym znajdują się urządzenia pozwalające na kompleksową obróbkę węży hydraulicznych od cięcia piłą HYDRO-PLAST C-400, przez skórowanie urządzeniem HYDRO-PLAST 2’’4SP/SH po zakuwanie zakuwarką HYDRO-PLAST P32Q.

Parametry procesów:

  • - Cięcie węży o rozmiarach: od 3/16’’ do 2’’ klasy 4SP
  • - Skórowanie węży o rozmiarach: od 3/8’’ do 2’’ klasy 4SH
  • - Zakuwanie węży o rozmiarach: 1/4’’ do 2’’ klasy 4SP

Internacjonalizacja firmy PTM poprzez wdrożenie strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa.
PTM Polska Sp. z o.o. ul. Zgierska 250/252, 91-364 Łódź
www.mapadotacji.pl