fbpx
CENTRUM RUCHOMYCH PODŁÓG, NACZEP, PRZYCZEP I AUTOMATYCZNYCH SYSTEMÓW PRZEŁADUNKU

PTM Polska Sp. z o.o. zajmuje się profesjonalnymi rozwiązaniami dla biznesu z dziedziny technologii transferu ładunków, transportu luzem towarów rolniczych, drzewnych, odpadów, biomasy, transportu ładunków dla branży budowlanej, ładunków paletyzowanych i zarządzania transportem. Początkowo działalność firmy koncentrowała się głównie na sprzedaży naczep samowyładowczych ze specjalizacją w sprzedaży naczep z ruchomą podłogą i przyczep. Od 2010 r. firma instaluje systemy ruchomych podłóg w rozwiązaniach mobilnych i stacjonarnych dla takich producentów jak Joloda, Cargo Floor, Cargomatic i Keith Walking Floor.

Obecne tempo rozwoju i zwiększająca się ilość transportowanych towarów wymusza wdrażanie nowych rozwiązań, dopasowanych do konkretnych potrzeb firmy. Oferowane mobilne i stacjonarne systemy przeładunkowe, działają nie tylko jako pojedyncze urządzenia, lecz również jako zaawansowane rozwiązania systemowe, pozwalając na zwiększenie efektywności danego przedsiębiorstwa oraz optymalizację kosztów poprzez skrócenie czasów załadunku i rozładunku, a także zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i towarów . Istnieje możliwość zintegrowania ich z istniejącymi liniami produkcyjnymi i łańcuchem dostaw na każdym dystansie.

 

Systemy przeładunkowe stosowane są:
 • w procesie zagospodarowania i przeładunku towarów, oraz obiektach wymagających lokalnego transferu materiałów luzem, np.  biogazowniach, tartakach, sortowniach itd.
System przeładunku towarów, oraz obiektach wymagających lokalnego transferu
 • w organizacji transferu produktów w gospodarce magazynowej materiałów paletyzowanych – systemy transportu wewnątrzzakładowego, np. centra logistyczne i magazynowe, zakłady produkcyjne - rozładunek 13-metrowej naczepy nawet w 90 sekund
Systemy transportu wewnątrzzakładowego
 • w cyklach załadunku / rozładunku pojazdów i kontenerów morskich – np. terminale kontenerowe
System w cyklach załadunku i rozładunku - Joloda
 • jako niestandardowe wyposażenie i/lub doposażenie naczep wg potrzeb klienta
Niestandardowe wyposażenie doposażenie naczep - Trailerload
Dział Technologii PTM Polska:
 • biuro konstrukcyjne – usługi projektowe 3D
 • laboratorium badawcze- usługi pomiarowe
Zapewniamy fachowe doradztwo i wsparcie na każdym etapie realizacji projektu, na który składa się:
 • wybór skutecznego rozwiązania według potrzeb klienta
 • przygotowanie projektu systemu, wykonanie kosztorysu
 • umowa wdrożenia – warunki współpracy
 • produkcja systemu, montaż, testy
 • szkolenia załogi w zakresie obsługi
 • dokumentacja techniczno-ruchowa, instrukcje obsługi
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Internacjonalizacja firmy PTM poprzez wdrożenie strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa.
PTM Polska Sp. z o.o. ul. Zgierska 250/252, 91-364 Łódź
www.mapadotacji.pl