fbpx
CENTRUM RUCHOMYCH PODŁÓG, NACZEP, PRZYCZEP I AUTOMATYCZNYCH SYSTEMÓW PRZEŁADUNKU

Zapraszamy po wszechstronne systemy Skate and Track Jolody. Łyżwy służące do przesuwania towarów są dostępne w różnych długościach. Zaopatrzenie się w łyżwy o różnych długościach zapewnia załodze możliwość obsługi palet i kontenerów wszystkich rozmiarów. Wykorzystywane są, jako wymagająca mniej inwestycji, efektywna alternatywa dla automatycznych systemów załadunku

W pełni zautomatyzowane procedury załadunku i rozładunku towarów spełniają wymagania logistyczne sektora przemysłowego - ale nie wszystkie branże wymagają podnoszenia ciężkich ładunków. Nasz system Skate and Track został stworzony specjalnie dla ładunków, które są zbyt ciężkie do ręcznego załadunku, a jednocześnie zbyt lekkie, aby potrzebować systemów przemysłowych. Zapewnia elastyczność dla firm, które wykorzystują załadunek tylny towarów, które można łatwo transportować lekkimi pojazdami i ciężarówkami. System Skate and Track eliminuje wykorzystywanie ręcznych wózków paletowych, umożliwia bezpieczne ładowanie i rozładowywanie ciężarówek i naczep, a także przyspiesza cały proces - operator może załadować i rozładować do 3,5 tony na minutę. System nie wymaga żadnego zasilania!

Jeśli potrzebujesz wydajnego sprzętu do załadunku ciężarówek, który ułatwia pracę z dużymi ładunkami, rozważ nasz system Skate and Track. Naszym priorytetem zawsze będzie bezpieczny i szybki załadunek i rozładunek ciężarówek. Możesz mieć spokój ducha, wiedząc, że twój ładunek naraża się na niskie ryzyko uszkodzenia podstawy i boków przedmiotów.

 

Internacjonalizacja firmy PTM poprzez wdrożenie strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa.
PTM Polska Sp. z o.o. ul. Zgierska 250/252, 91-364 Łódź
www.mapadotacji.pl