Zapisz się do Newslettera PTM Polska !

Imię
Nazwisko
Nazwa firmy
Adres e-mail
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926) oświadczam, że znany jest mi administrator danych oraz jego siedziba, tj. PTM Polska Sp. z o.o., Łódź, ul. Zgierska 250/252
i przysługujące mi prawo dobrowolnego podania danych i prawo do wglądu
w dane oraz prawo do ich poprawiania i usuwania wysyłając stosowną prośbę na adres e-mail biuro@ptmtrade.pl, jak również, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych przez PTM Polska Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926) oraz na przesyłanie przez PTM Polska Sp. z o.o. (adres elektroniczny: biuro@naczepomania.pl
i biuro@ptmtrade.pl) informacji związanych z działalnością PTM Polska
Sp. z o.o., w szczególności informacji handlowych, w tym ofert, cenników
i innych informacji służących promocji towarów i usług, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Regulamin Newslettera

 1. Zapisanie się do Newslettera wpisując adres i akceptując zapis na stronie www.ptmtrade.pl oznacza, że Użytkownik dokładnie zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i w pełni go akceptuje.
 2. Wysłanie zapisu przez Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta przez Użytkownika.
 3. Jeśli w zapisie Użytkownik wskazał swoje dane osobowe, wysłanie Formularza przez Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez PTM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Zgierska 250/252 w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych. Powierzenie danych osobowych jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o zgodności z prawdą wskazanych danych osobowych.
 4. PTM Polska Sp. z o.o. informuje, że:
  • podanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolne,
  • Użytkownik ma prawo zgłoszenia mailowo poprawek swoich danych,
  • Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, wysyłając email ze stosowną informacją.
 5. PTM Polska Sp. z o.o. jest uprawnione do ewentualnego powierzania przetwarzania danych osobowych osobom trzecim z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 6. Jeśli Użytkownik zamierza wypisać się z Newslettera, zobowiązany jest przesłać na adres biuro@ptmtrade.pl email o treści REZYGNUJĘ w temacie korzystając z adresu na który mamy zaprzestać wysyłania Newslettera.