fbpx
CENTRUM RUCHOMYCH PODŁÓG, NACZEP, PRZYCZEP I AUTOMATYCZNYCH SYSTEMÓW PRZEŁADUNKU

Niniejsza Polityka wynika ze strategii rozwoju firmy PTM Polska sp. z o.o. dążącej do  tego, by być preferowanym dostawcą rozwiązań dla biznesu z dziedziny technologii transferu ładunków, transportu luzem towarów rolniczych, drzewnych, odpadów, biomasy, transportu ładunków dla branży budowlanej, ładunków paletyzowanych i zarządzania transportem.

PTM Polska sp. z o.o. zamierza konsekwentnie realizować strategię poprzez:

  • rozwój i poszukiwanie nowych produktów i rozwiązań mogących bardziej kompleksowo wspierać rosnącą liczbę Klientów;
  • świadome i szybkie podnoszenie kompetencji w zakresie stosowanych przez firmę technologii;
  • dążenie do kreowania inteligentnych, przemyślanych i konkurencyjnych ofert;
  • budowanie długoterminowych pozytywnych relacji z otoczeniem biznesowym złożonym z Klientów, Dostawców i Partnerów, którzy cenią sobie naszą fachowość, profesjonalizm i odpowiedzialność;
  • przestrzeganie przepisów prawnych i innych związanych z jakością świadczonych usług;
  • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.

Od naszych pracowników oczekujemy, aby brali aktywny udział w kulturze doskonalenia oraz by te doświadczenia były rozpowszechnione i stosowane w ramach ciągłego rozwoju.  

Gwarancją spełnienia zasad polityki jest  utrzymywanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z norma: PN-EN ISO 9001:2015. 

 

Polityka Jakości.pdf

 

Internacjonalizacja firmy PTM poprzez wdrożenie strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa.
PTM Polska Sp. z o.o. ul. Zgierska 250/252, 91-364 Łódź
www.mapadotacji.pl